Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'legends'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • GamersFirst Community
  • Announcements
  • GamersFirst Feedback
  • Articles
 • APB Reloaded
  • OPEN BETA
  • Announcements & Server news
  • Social District (General Discussion)
  • Community Corner
  • Bugs and Tech Issues
  • Game & Forum Suggestions
  • OTW general
  • Off-Topic Section
 • Fallen Earth
  • News & Announcements
  • General Discussion
  • Community Creations
  • New Player FAQs and Guides
  • Bugs and Tech Issues
  • Events
  • Feedback and Suggestions
  • Off-Topic Section
 • Unsung Story
  • News & Announcements
  • General Discussion
  • ​​​​​​​Help and Questions
  • Feedback & Suggestions 
  • Introductions 
  • Offtopic
 • Ships That Fight Underground
  • News & Announcements
  • General Discussion
  • Guides, Tips and Strategy
  • Game & Forum Suggestions
  • Communities & Promotions
  • Creations and Fan Art
  • Bugs and Tech Issues
  • Off-Topic Section

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me

Found 1 result

 1. ENG: HELLO VISITOR. PL: WITAJ GOŚCIU. WHO WE ARE / KIM JESTEŚMY ENG: I'd like to introduce You the ONLY ONE criminal clan, that exists constantly since Open Beta and stays active!.Actually, also one of the biggest criminal clans, if not the biggest one, in general. PL: Chciałbym przedstawić Ci JEDYNY klan dla Crim, który istnieje nieprzerwanie od Open Bety i pozostaje aktywny!. Aktualnie Również jeden z największych klanów dla crim ogólnie, jeżeli nie największy. Something about us. / Coś z grubsza o nas. ENG: Niutex is a national multiclan, which unite population of polish people in one place. We are more than just a compans to play apb. We are friends. And we play together in more games and we unite there as well. We exist constantly since july 2007. PL: Niutex to narodowy multiklan, który gromadzi i jednoczy polską ludność w jednym miejscu. Jesteśmy więcej niż tylko kompanami na misję w apb. Jesteśmy ziomkami. Gramy razem w więcej gier i tam również się jednoczymy. Istniejemy nieprzerwanie od lipca 2007. YOU COULD ASK WHAT WE CAN OFFER? / MOŻESZ ZAPYTAĆ CO OFERUJEMY? -Professional clan website, Active Facebook group and steam group. -Profesjonalną stronę klanową, aktywną grupę na Facebook'u, oraz Steamie. -SO MUCH FUN! Check out our photo gallery on the website or watch our videos to find out how we are having a good time together. -BARDZO DUŻO ZABAWY! Sprawdź naszą galerię zdjęć na stronie, lub obejrz nasze filmy, aby się przekonać jak świetnie spędza się nam razem czas w grze. -3 main clan Logos. and few optional if you are interested in customizing yourself more. -3 główne loga klanowe i kilka opcjonalnych jeśli jesteś zainteresowany/na bardziej zaawansowaną personalizacją postaci, lub auta. -Projected clan clothes if you aren't original enough to make them yourself. -Zaprojektowane ciuchy klanowe, jeżeli nie jesteś wystarczająco oryginalny, żeby zrobić je samemu. -Clan car (You can order professional designed car, which will be totally personalized and unique and made by one of the best Citadel's car designers. You will pay only the minimal price of the car. Customization is free!). -Klanowy samochód (Możesz zamówić profesjonalnie zaprojektowany samochód, który będzie w pełni spersonalizowany i jedyny w swoim rodzaju, oraz stworzony przez jednego z najlepszych projektantów samochodów serwera Citadel. Zapłacisz tylko minimalną cenę auta. Personalizacja jest darmowa!). -Players to play together with you in any moment! And I'm not talking only about APB! -Gracze do wspólnej gry w każdym momencie! I nie mówię tu tylko o graniu w APB! -Discount in the Clan Store. Also few thing from there, you probably can get for free if u ask nicely! -Zniżka w Klanowym Sklepie. Prawdopodobnie część z tych rzeczy możesz uzyskać za darmo jeśli ładnie poprosisz! -All cars from the game with full kits combination- ready for order! -Wszystkie samochody z gry z każdym dostęnym kitem- gotowe na twoje zamówienie! -Clan events. -Eventy klanowe. -IRL meetings if you are interested. -Realne wspólne spotkania jeśli jesteś zainteresowany. -Great atmosphere! -Wspaniała atmosfera! -Clan tshirt or jacket for order. -Klanowa koszulka, lub kurtka na zamówienie. -Participating in clan videos and streams. -Udział w klanowych filmach i streamach. -Discord server for great comunication. -Serwer Discord dla dobrej komunikacji. -You can challenge us for fair 4vs4 match!. -Możecie wyzwać nas na fair mecz 4vs4!. Convinced? Here are our requirements. / Przekonany? Oto wymagania TAKE MY HAND AND COME WITH US. / WEŹ MNIE ZA RĘKĘ I CHODŹ Z NAMI. -Minimal threat: Silver. -Minimalny threat: Silver. -Minimal "R": just not a newbie. We require any knowledge about the game. Or just willingness to get the knowledge . Game is in bad condition- We can't be too restrictive. -Minimalny poziom ("R"): tylko nie początkujący. Wymagamy jakiejkolwiek wiedzy o grze. Lub przynajmniej chęci do zdobycia jej . Gra jest w słabej kondycji- Nie możemy być zbyt restrykcyjni. -Fraction: Criminal. -Frakcja: Criminal. -Server: Citadel (EU). -Serwer: Citadel (EU). -Age: We don't want kids here. We aren't babysitters. Voice should be after mutation. -Wiek: Nie chcemy tu dzieci. Nie jesteśmy opiekunkami. Głos powinien być po mutacji. -Being active player and member or at least mid-active. Announcing long absences. (Everyone takes a break- we ain't kick you out, till we run out of space and you are one of logest unactive members). -Bycie aktywnym, lub przynajmniej średnio aktywnym graczem i członkiem, oraz zapowiadanie długich nieobecności. (Każdy robi sobie czasem przerwę- nie wyrzucimy Cię dopóki nie skończy się nam miejsce, a ty będziesz jednym z najdłuzej nieaktywnych graczy). -Respect for everyone. We don't want boors here. We build good reputation. We don't accept any kind of cheating as well. OBVIOUSLY. -Szacunek dla każdego. Nie chcemy tu gburów. Budujemy dobrą reputację. Nie akceptujemy również żadnego rodzaju oszustwa. OCZYWISTOŚĆ. -Clan clothes. BUT DONT WORRY! We don't want to restrict You with common clan clothes which are same for everyone. We give you a free hand. Do it youself. Just make them in clan colors and put logos on it. Rest belongs to you! (You don't have to wear them all the time, but at least put them on, when you play in clan group or for the events and videos/streams). -Ciuchy klanowe. ALE NIE MARTW SIĘ! Nie chcemy Cię ograniczać nudnymi, typowymi i identycznymi strojami, które ma każdy klanowicz. Dajemy Ci wolną rękę. Zrób je sam. Po prostu zrób swój strój w kolorach klanu i umieść na nim klanowe symbole. Reszta należy do Ciebie! (Nie musisz nawet nosić ich cały czas, ale zakładaj je chociaż, gdy grasz w klanowej grupie, lub na nasze eventy, oraz filmy/streamy). -Clan car * (*- not a necessary, but increases your chance and you build our reputation by this ).- You show by this, that you are more loyal member!. -Klanowy samochód (*- nie jest to konieczność, ale zwiększa twoje szanse, oraz budujesz tym naszą reputację ).- Pokazujesz tym, że jesteś bardziej lojalnym członkiem!. -Polish language at the communicative level. -Język polski na poziomie komunikatywnym. DO YOU FULFIL ALL REQUIREMENTS? GOOD! SO LET'S GO FARTHER. / SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMAGANIA? SUPER! PRZEJDŹMY WIĘC DALEJ! To join us: Contact us via website or just /w in the game the leader or one of the officers. If none of them keeps online send in-game email to Krigannes. Or just answer this post. Aby do nas dołączyć: skontaktuj się z nami poprzez naszą stronę internetową, lub po prostu napisz prywatną wiadomość w grze (/w) do lidera, lub jednego z oficerów. Jeżeli nikt z nich nie jest online wyślij email w grze do Krigannes. Lub po prostu odpowiedz pod tym postem. Leader: Krigannes Officers: Drynsky xSagittiSx Zonik999 DonVitoCorieone Egzotyk VarmieN DO YOU WANT TO FACE US? COME AT ME BRO! / CHCESZ SIĘ Z NAMI ZMIERZYĆ? DAWAJ ŚMIAŁO! U can easily challenge us for a fair 4vs4 clan match with the really non-tryharding rules. Take your group or clan. We are waiting . For more details visit tab "challenge us" on our website. Możesz z łatwością wyzwać nas na uczciwy klanowy mecz 4vs4 na naprawdę dobrych zasadach. Weź swoją grupę, lub klan. Czekamy . Dla dalszych informacji odwiedź zakładkę "challenge us" na naszej stronie. Thank you for your time to read this post. And even if it is not meant for You, we are at least waiting for your challenges vs us! Dziękujemy za twój poświęcony czas na przeczytanie tego posta. I nawet jeżeli nie jest przeznaczony dla Ciebie, to czekamy na twoje wyzwania na mecz! And remember. Stay cool. As niutex do. PEACE! I pamietaj. Bądź spoko. Tak jak robi to Niutex. PEACE!
×
×
 • Create New...